Entries by Admin User

מודל התיירות התהליכית – פיתוח תיירותי 'על בטוח'

תיירות תהליכית – 'חנוך לנער על פי דרכו' פיתוח מוצר תיירותי או מוזיאלי עבור קהל המבקרים, קרי, על פי דרכם, צרכיהם וציפיותיהם של המבקרים ולא על פי דעת המומחים ואנשי המקצוע בלבד.